Selskapslokale - Kontor - Lagerhotell

Vinterlagring
Priser oppgis pr. kvadratmeter (total lengde x bredde).

Kategori 1 - Lagring ute under tak

160,-

Kategori 2 - Lagring innendørs uten tilkomst i perioden mellom innkjøring / utkjøring.

200,-

Kategori 3 - Lagring innendørs med tilkomst og bobiler.

243,-

Kategori 4 - Bobiler innendørs med mulighet for å kjøre inn og ut.

280,-