Selskapslokale - Kontor - Lagerhotell

Kapasitet
Vi har ca 2000m² med lagerhotell for bedrifter og private. Hotellet er delt opp i celler på 10 m², 25 m² og 50 m². Det er mulig å slå sammen flere celler. Om lag 90% av arealet er utleid. Ved behov for større helårlig lagerkapasitet, kan vi ta i bruk areal som i dag brukes til vinterlagring. Det er enkel tilkomst da alt ligger på et plan.

Pris
Priser fra kr 3 476,- pr år.

Venteliste
Alle våre hotell er utleid men du kan registrere deg på vår venteliste så tar vi kontakt med deg når vi har ledig kapasitet. Listen blir prioritert på registrert dato.