Lagerhotell, verksteder og kontorer

Vår eiendom består at ca 7.500 m2 i to bygninger ved sjøen i Vatne sentrum. Det er rikelig med utendørs parkeringsplass på eiendommen. Leietakere har fri adgang til korttidsparkering. Omlag 15 bedrifter leier kontorer, lagringsplass og verksteder på Industriparken. Videre er det flere private aktører som leier lokaler for å drive med hobby-virksomhet, som skruing av biler. I 2020 og i 2021 vil det bli gjennomført omfattende renovering av eiendommen, både innen- og utendørs bl.a. for å imøtekomme økende etterspørsel etter kontorer, lagringsplass og mindre verksteder

Ledige lokaler:
  • Haller for helårsleie: 360, 760 og 806 m2
  • Vinterlagring: Alt utleid for vinteren 2019/2020
  • Kontorer: Alt utleid
  • Lagerhotell: Noe ledig

Våren 2020 vil hallen på 360 m2 bli delt inn i seksjoner på 60 til 80 m2 med direkte tilkomst gjennom industriport for å imøtekomme behovet for mindre verksteder/garasjer. Samtidig vil lagerhotellet bli utvidet med ca 400 m2, der det vil bli bygd boder fra 8 til 14 m2.